CJG Doesburg

Heeft u een vraag over jeugdhulp of jeugdzorg?

Ieder kind moet zich veilig kunnen ontwikkelen en zijn of haar talenten kunnen ontplooien. Heeft u ondersteuning nodig bij de opvoeding van uw kind(eren)? Heeft u voor uw kind begeleiding of zorg nodig? Voor alle vormen van jeugdhulp kunt u bij de gemeente terecht.

Voor alle vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kinderen kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Doesburg.

De CJG inloopspreekuren in Doesburg: 

Consultatiebureau:
iedere vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur, Bredestraat 40
VGGM afsprakenlijn 088-3556500

Het CJG is met maatschappelijk werk op verschillende basisscholen
's ochtends van 8.15 tot 8.45 uur

met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn de spreekuren als volgt:

Maandag:         Basisschool De Wetelaar
Dinsdag:          Basisschool Horizon Stad
Donderdag:      Basisschool Anne Frank

- Het CJG is ook aanwezig op de peuterspeelzalen, zie mededelingen ter plaatse
Telefonisch bereikbaar, 24/7 via 0900-8433

Coördinatie:
De coördinator van zowel het CJG als het Jeugdteam Doesburg is Bernie Wiltenburg, bereikbaar via tel. 0900 - 8433

Kindermishandeling en huiselijk geweld:
Bij vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld belt u met 'Veilig thuis'. Het landelijk telefoonnummer is: 0800-2000. Vanaf dit nummer krijgt u contact met de regionale afdeling. In geval van een spoedsituatie belt u 24 uur per dag met de Jeugdbescherming Gelderland: 0900 – 99 555 99.

    Zorg en locaties bij u in de buurt

    Zoek op postcode of plaats