De cliëntenraad is er voor u!

De Cliëntenraad hecht veel waarde aan de mening van haar cliënten. De Cliëntenraad behartigt onafhankelijk (de leden zijn niet in dienst van de organisatie) en proactief de gemeenschappelijke belangen van cliënten en mantelzorgers. De Cliëntenraad doet dit door gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur te adviseren over onderwerpen die de cliënt direct of indirect raken.

Vanaf 1 januari 2018 zijn Vitras en STMR samen Santé Partners. Beide merken, waarmee we bekend zijn bij onze cliënten en gewaardeerd worden door onze cliënten, blijven vooralsnog bestaan. Zo zorgen we voor lokale verankering, dichtbij in de wijk en met vertrouwde gezichten. De afzonderlijke Cliëntenraden van beide organisaties zijn per 1 januari 2018 samengevoegd tot 1 Cliëntenraad Santé Partners.

Download het Jaarplan

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende leden:
• Mevrouw G. van der Donk, voorzitter
• Mevrouw W. Kooiman
• Mevrouw E. Brand
• De heer W. Tienstra
• De heer H. Roseboom
• De heer A. van der Giessen
Contact met de Cliëntenraad

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad, de heer M.P. Smit, via cliëntenraad@santepartners.nl.

Heeft u directe ervaring en/of betrokkenheid met de zorg en dienstverlening van Santé Partners en is lidmaatschap van de Cliëntenraad iets voor u informeer dan bij de ambtelijk secretaris naar eventuele vacatures.

Persoonlijk contact?

Voor al uw vragen, bel met onze klantenservice. Wij staan u graag te woord.

0900-8433