De cliëntenraad is er voor u!

De Cliëntenraad van STMR is in juni 1997 van start gegaan. Sinds oktober 2004 zitten er ook vertegenwoordigers namens woonzorgcentrum Westlede en woonzorgcentrum De Vaste Burcht in de centrale Cliëntenraad. Vanaf begin 2008 neemt er ook een vertegenwoordiger van woonzorgcentrum Elisabeth-hof deel aan de Cliëntenraad.

Het doel van de Cliëntenraad is het meedenken over allerlei ontwikkelingen in de Thuiszorg en bij het Maatschappelijk Werk en het geven van adviezen aan de stichting om zodoende op te komen voor de algemene belangen van de gebruikers van de zorg.

Taak

De taak van de Cliëntenraad is om structurele problemen in de Thuiszorg en bij het Maatschappelijk Werk zo veel mogelijk te signaleren, ze in beeld te brengen en hiervoor oplossingen aan te dragen. De Cliëntenraad wil dit bereiken door alle gebruikers van de stichting te vertegenwoordigen.
Zo telt de Cliëntenraad momenteel (vertegenwoordigers van) gebruikers van de stichting, zoals klanten van:

- Thuiszorg
- Wonen, Welzijn en Zorg
- Uitleen van hulpmiddelen
- Maatschappelijk werk
- Jeugdgezondheidszorg
- Thuisbegeleiding

Samenstelling

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

- Mevrouw E. Brand
- Mevrouw G. de Bruin
- Mevrouw G. van der Donk, voorzitter
- De heer A. van der Giessen 
- Mevrouw D. van der Horst (namens Westlede)
- Mevrouw J. Huisman (namens zorgcentrum Elisabeth-hof en de kleinschalige woonvormen), plaatsvervangend voorzitter
- Mevrouw M. van der Kammen (namens De Vaste Burcht)
- Mevrouw W. Kooiman
- De heer W. Tienstra, secretaris

Sinds 1 januari 2018 is STMR onderdeel van Santé Partners. Momenteel wordt de nieuwe Cliëntenraad gevormd. Binnenkort vindt u meer informatie op de website van Santé Partners op www.santepartners.nl.

Persoonlijk contact?

Voor al uw vragen, bel met onze klantenservice. Wij staan u graag te woord.
Manuela van Eeuwijk, klantenservice

0900-8433

Kan ik u helpen?

STMR beantwoordt iedere werkdag al uw vragen.
Mail ons gerust!