Is een Cliëntenraad wettelijk verplicht?

Sinds 1996 moet elke zorginstelling een Cliëntenraad hebben. De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht de zorgaanbieder (directeurbestuurder) om een cliëntenraad in te stellen. Hij moet in een regeling (instellingsbesluit) vastleggen:

•Hoeveel leden de Cliëntenraad heeft;
•Hoe de leden van de raad worden benoemd;
•Wie er deel kunnen uitmaken van de raad;
•Wat de zittingsduur is van de leden;
•Over welke middelen de Cliëntenraad kan beschikken.

De zorgaanbieder kan hierin alleen iets veranderen, als hij vooraf advies heeft gevraagd aan de Cliëntenraad. Het feit dat de zorgaanbieder verplicht is een Cliëntenraad in te stellen, betekent dus niet dat hij als enige bepaalt wat de samenstelling van de raad is en wie er in mogen zitten.