Waarom is een Cliëntenraad belangrijk?

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een Cliëntenraad is, die invloed kan uitoefenen op het beleid. Van iedereen die bij de zorgverlening betrokken is (directie, medewerkers, financiers), is de Cliëntenraad de enige die kan praten vanuit de ervaring van cliënten. De raad praat mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. De directie neemt uiteindelijk de beslissing. In een samenwerkingsovereenkomst maken raad en directeurbestuurder afspraken over hoe zij met elkaar samenwerken.