Wat is de taak van de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De raad heeft de volgende functies:
•De raad is tolk: spreekbuis van de cliënten;
•De raad is bewaker: bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen;
•De raad is adviseur: adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Om zijn werk goed te kunnen doen, moet de Cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak van de raad. Op die manier voldoet de Cliëntenraad ook aan de WMCZ die stelt dat de Cliëntenraad representatief moet zijn voor cliënten in de zorginstelling.

Cliënten kunnen de verslagen opvragen van de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur.