Wat is een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen behartigt van cliënten. Van de Cliëntenraad van Santé Partners mogen lid zijn: (voormalig) cliënten, mantelzorgers en leden van de Service Organisatie.

De wet gaat ervan uit, dat de belangenbehartiging het beste kan gebeuren door de cliënten van de zorginstelling. Zij zijn immers ervaringsdeskundige als het gaat om het ontvangen van zorg. Maar niet alle cliënten kunnen of willen dat. Daarom kunnen ook mantelzorgers zitting nemen. De WMCZ stelt dat de Cliëntenraad representatief moet zijn. Dat betekent onder andere dat alle groepen cliënten vertegenwoordigd moeten zijn. Medewerkers van de zorginstelling kunnen uiteraard geen zitting nemen in de Cliëntenraad.