STMR blijft in 2013 Hulp bij het Huishouden leveren

In het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) hebben de gemeenten in Rivierenland de dienst ‘Hulp bij het Huishouden’ onlangs opnieuw aanbesteed. De gemeenten zijn met STMR een nieuwe overeenkomst voor Hulp bij het Huishouden aangegaan. Op 23 januari 2013 zijn de contracten door de vertegenwoordigers van de gemeenten en de aanbieders van de Hulp bij het Huishouden ondertekend.

“Wij zijn blij dat wij de zorgverlening aan onze klanten mogen voortzetten en dat onze klanten hun vertrouwde hulp kunnen behouden”, vertelt bestuurssecretaris Celeste ten Hoedt. Hoe dat in de nabije toekomst zal gaan is nog onzeker. De regering wil bezuinigen op de Hulp bij het Huishouden en kiest steeds meer voor inkomensafhankelijke zorg. Vanaf 2014 wordt begonnen met de bezuinigingen. Van de burgers wordt verwacht dat zij de Hulp bij het Huishouden meer zelf gaan organiseren of gaan betalen. Ten Hoedt: “Wij verwachten dat hierdoor het aantal klanten Hulp bij het Huishouden zal afnemen. Deze afname heeft ook gevolgen voor onze medewerkers. Wij houden alle ontwikkelingen scherp in de gaten. Inmiddels hebben wij onze klanten, medewerkers en de gemeenten ook geïnformeerd over de ontwikkelingen.”