Keuzehulp Wijkverpleging maakt verschil tussen verzekeraars duidelijk

Zorgorganisaties en cliënten maken samen vuist


KEUZEHULP WIJKVERPLEGING MAAKT VERSCHIL TUSSEN VERZEKERAARS DUIDELIJK

Oss, 16 november 2016 – Zorgorganisaties hebben er genoeg van om “nee” te moeten verkopen aan cliënten die aankloppen voor wijkverpleging. Dit zijn vooral kwetsbare tachtigers en hun kinderen of mantelzorgers. “Het is niet vanzelfsprekend dat iemand wijkverpleging kan krijgen van de zorgorganisatie van zijn keuze. Dat is gek, want cliënten vinden die vrije keuze heel belangrijk”, zegt Adrie van Osch, bestuurder bij BrabantZorg. “Met de keuzehulp wijkverpleging maken acht cliëntenraden en zorgorganisaties samen een vuist om de verschillen tussen de voorwaarden van zorgverzekeraars te laten zien. Voor verzekerden is nu niet zichtbaar wat voor systemen zorgverzekeraars in de contracten afspreken. De keuzehulp verschaft op deze onderwerpen meer inzicht met als doel dat de verzekerde daar bij zijn poliskeuze rekening mee kan houden.”  

Verzekeraars beantwoorden zelf vragen
Namens de cliëntenraden en zorgorganisaties zijn aan de grootste vier zorgverzekeraars die in de regio actief zijn vragen gesteld over de voorwaarden die zij hanteren binnen de wijkverpleging. Het gaat daarbij om hoge kwaliteit van zorg, gegarandeerde toegankelijkheid en betaalbaarheid. “Verzekeraars hebben die vragen zelf beantwoord. Hoe beter de voorwaarden voor wijkverpleging, hoe meer punten we aan de verzekeraar hebben toegekend”, zegt Arja de Bekker, lid van de cliëntenraad van Pantein. “Een verzekeraar kan 0 tot 5 sterren halen. We laten in één oogopslag zien welke zorgverzekeraar het best voldoet aan de geformuleerde voorwaarden voor goede wijkverpleging. Daar kunnen cliënten rekening mee houden bij hun keuze. Wij hebben het liefste dat álle zorgverzekeraars vijf sterren (het maximum) gaan halen. Zorgverzekeraars zouden niet alleen op verschil in premie moeten concurreren, maar ook in de voorwaarden.” Alle informatie staat op de website www.keuzehulpwijkverpleging.nl. Het is de bedoeling deze keuzehulp jaarlijks uit te brengen. Cliënten worden geattendeerd op de keuzehulp via affiches en informatieflyers.

“Nee” verkopen
Wijkverpleging zit in het basispakket van de verzekering. Toch verschillen de voorwaarden per zorgverzekeraar. Voor de cliënt speelt vooral het probleem dat hij de zorg niet (tijdig) kan krijgen die hij wenst. Dit komt voor als het budget dat de zorgverzekeraar beschikbaar stelt voor wijkverpleging onvoldoende is. In de praktijk gebeurt dat geregeld. Heel vervelend voor cliënten. De patiënt kan voor heel persoonlijke zorg, niet de zorgorganisatie kiezen die hij het beste bij zich vindt passen. De cliënt moet naar een andere zorgaanbieder. Als het budget op is, dan kan een zorgorganisatie niets anders dan “nee” verkopen. Het komt voor dat iemand pas bij een tweede of derde zorgorganisatie geholpen kan worden.


Verzekeraars luisteren slecht naar hun cliënten

Eenvoudig gezegd is het probleem dat de inkoop van zorgverzekeraars niet goed aansluit op wat de verzekerde echt belangrijk vindt: zelf bepalen wie de zorg mag verlenen en dat er netjes wordt omgesprongen met de zorgorganisatie die deze zorg verleent. Verzekeraars luisteren slecht naar hun cliënten en dat levert problemen op. Ze houden geen rekening met de stijgende zorgbehoefte als gevolg van de extramuralisatie en langer zelfstandig wonen van ouderen, gaan uit van verouderde historische gegevens zonder te kijken naar de werkelijke zorgvraag. De vraag naar wijkverpleging stijgt, want we krijgen steeds meer ouderen die zo lang mogelijk thuis (willen) blijven wonen en meervoudige problemen/ziektes hebben. Zorgverzekeraars houden daar geen of onvoldoende rekening mee en kopen geregeld te weinig in bij een zorgorganisatie.

Voor meer informatie kunt u de website www.keuzehulpwijkverpleging.nl raadplegen.
Initiatiefnemers zijn cliëntenraden en bestuurders van BrabantZorg, ’t Heem, Laverhof, Pantein, Schakelring, STMR, Van Neynsel en Zorggroep Elde. Deze zorgorganisaties werken in een werkgebied met ca. 800.000 inwoners.

Meer informatie – niet voor publicatie: Neem contact op met Peter van den Besselaar, Bex*communicatie 06 53 49 15 39 of pvdbesselaar@bexcommunicatie.nl