Blog appelbloesem door Roos van de Rijdt

Appelbloesem
Vanwege een moeilijk te bestrijden infectie, moest mevrouw A lang doorgaan met een antibiotica infuus. De eerste tijd thuis verliep niet zo voorspoedig. Er was in het ziekenhuis een midline* geplaatst  waarover  de antibiotica continue werd toegediend. De dosering van de antibiotica was dusdanig hoog, dat mijn collega’s en ik ons verbaasden over de toedieningsweg waarvoor was gekozen. Een PICC-lijn** zou hier beter op zijn plaats geweest zijn. Dit hebben we dan ook voorgelegd aan de specialist het ziekenhuis, maar die gaf hier in eerste instantie geen gehoor aan. Al snel bleken onze twijfels terecht, helaas. Mevrouw werd zieker, kreeg hoge koorts met koude rillingen en raakte verward. De echtgenoot van mevrouw was erg betrokken en schreef nauwkeurig alle metingen en andere details op. Hij maakte zich terecht zorgen om de situatie van zijn vrouw. Tijdens ons dagelijks bezoek voor het wisselen van het infuus, luisterden we naar de zorgen van meneer en bekeken we zijn notities om de situatie te kunnen beoordelen. Als technisch thuiszorg verpleegkundige, hebben wij de belangrijke taak om de situatie thuis goed in te schatten en bij (dreigende) problemen contact op te nemen met de behandelend arts. In deze situatie was er duidelijk sprake van een probleem, dus er werd met de betreffende arts contact opgenomen. Mevrouw heeft hierna ruim een week in het ziekenhuis doorgebracht, met een gezwollen en pijnlijke arm als gevolg van het toedienen van antibiotica via een relatief klein bloedvat.
Omdat ik veel bij mevrouw was geweest de eerste dagen, voelde ik me erg betrokken. Terwijl mevrouw in het ziekenhuis lag heb ik enkele keren met haar echtgenoot gebeld om te informeren naar de situatie. Dit stelde hij op prijs en hij sprak zijn dankbaarheid uit omdat wij de hele situatie zo serieus hadden genomen. Voor ons is het onderdeel van het werk, maar voor meneer betekende het veel dat hij zich gehoord voelde.

Toen mevrouw na deze opname weer naar huis kwam, knapte zij zienderogen verder op. Van een stil vogeltje dat altijd op de stoel zat, zag ik mevrouw veranderen in een opgewekte, bezige bij. De midline was vervangen door een PICC-lijn en de rest van de antibioticakuur is probleemloos verlopen.  Dit was natuurlijk niet alleen voor mevrouw zelf erg fijn, maar ook voor haar echtgenoot die zich veel zorgen had gemaakt. Ook kon hij het mantelzorgen voorzichtig gaan loslaten en zich weer meer gaan bezighouden met zijn grote hobby: de tuin. En dan met name al het fruit. Zelf had ik op dat moment plannen om fruitboompjes in de tuin te zetten en meneer deelde enthousiast zijn kennis hierover met mij. Inmiddels is het antibiotica infuus gestopt en staan er bij mij in de tuin een appel-, peren- en pruimenboom. Tijdens een van mijn laatste zorgmomenten bij mevrouw, kon ik zelfs vol trots een foto laten zien van onze eerste appelbloesem en er verscheen een grote lach op hun gezicht!

* perifeer infuus in een van de diepere aders van de bovenarm
** Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter; het uiteinde van de katheter ligt hierbij in een groot bloedvat dichtbij het hart