Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Het vormt nu de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

Per 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg door Zorginstituut Nederland gepubliceerd en daarmee per omgaande van kracht geworden. In dit kwaliteitskader staat dat zorgorganisaties per 1 juli 2017 op hun website de personeelsgegevens moeten publiceren.

Voor STMR vindt u hier de Formatie Kleinschalige Woonvormen STMR juli 2017 hier.

Persoonlijk contact?

Voor al uw vragen, bel met onze klantenservice. Wij staan u graag te woord.

0900-8433

Algemene folder

Zelfstandig (blijven) wonen in een eigen gekozen omgeving en zo veel mogelijk deelnemen aan het dagelijkse leven. STMR draagt hier graag aan bij.