Bestuurlijke fusie Mikado en STMR

  

   

 

 

Continuïteit welzijnsdiensten in Duiven en Westervoort geborgd

Na een uitgebreide verkenning heeft Stichting Mikado besloten zich per 1 januari 2018 aan te sluiten bij STMR Het gaat hier om de welzijnsdiensten die Mikado biedt in de Gemeenten Duiven en Westervoort. Door de bestuurlijke samenwerking met STMR kan Mikado op de vertrouwde manier verder werken; onder dezelfde naam en met het huidige personeel als bekende gezichten voor de inwoners.

Na de overdracht van de peuterspeelzalen aan Zonnekinderen in 2016 en diverse bezuinigingen is Mikado qua omvang kwetsbaar geworden voor de uitdagingen waarvoor de organisatie staat. Voor het behoud van innovatie- en daadkracht  onderzocht Mikado bij welke organisatie zij zich het beste aan kan sluiten. Dat is STMR geworden. Professionals van Mikado en STMR werken al vele jaren samen in de dienstverlening aan inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort. Zelfregie, participatie, verbinding en inclusie zijn pijlers van het werk. Mikado met haar brede aanbod aan activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn voor jong en oud, ondersteunen van verenigingen en burgerinitiatieven. STMR met maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, sociaal raadsliedenwerk en thuiszorg.

Beide organisaties zijn blij met deze stap, het versterkt de samenwerking tussen de professionals en legt zodoende een stevige basis voor de ondersteuning van inwoners binnen beide gemeenten. Er is melding gedaan bij de NZa van de voorgenomen fusie, het overleg hierover loopt.

 

 

Algemene folder

Zelfstandig (blijven) wonen in een eigen gekozen omgeving en zo veel mogelijk deelnemen aan het dagelijkse leven. STMR draagt hier graag aan bij.

Zorg en locaties bij u in de buurt

Zoek op postcode of plaats