BLOG Kantoor door Roos van de Rijdt

Kantoor
Oh wat is het fijn,
Om op kantoor te kunnen zijn!
TGV komt van heinde en verre,
En rijdt van hot naar her.

Voor een kantoordienst was lang geen personeel,
Dus van de administratie ontbrak een groot deel.
Multitasken werd van ons gevraagd,
Maar daarbij gaat het werk gejaagd.
De cliëntenzorg gaat altijd voor,
Ook bij uitval van collega’s gaat deze door.
Overuren en stress was het resultaat,
En daarbij is niemand gebaat.

2017 was een onstuimig jaar,
Maar het bracht de collega’s van TGV dichter bij elkaar.
We hebben er ook nieuwe collega’s bij,
Daarmee zijn we erg blij.
Eindelijk komen we aan (achterstallige) administratie toe,
En zijn we na een dienst minder moe.

Telefoontjes, mails, zorgplannen, bestellingen en meer,
Dat komt nu niet meer op de autorijdende collega neer.
Hierdoor wordt ieders veiligheid beter geborgd,
TGV is blij dat daarvoor is gezorgd!