BLOG-Duizendpoot-door-Roos-van-de-Rijdt

Als medewerker van Team Gespecialiseerde Verpleging moet je van verschillende markten thuis zijn. Veel handelingen voeren wij dagelijks uit (bv zorg rondom Centrale Catheters en perifere catheters; palliatieve pijnbestrijding en/of sedatie), anderen komen minder frequent voor (bv bloedtransfusie). En soms worden wij gevraagd voor een specifieke handeling die maar weinig voor komt (bv peritoneaal dialyse, oftewel buikspoeling). Hoe zorg je er dan toch voor dat het hele team bekwaam blijft voor de veelzijdigheid aan handelingen waarvoor TGV kan worden ingezet? 

Om te beginnen hebben (bijna) alle collega’s binnen TGV in het ziekenhuis ervaring opgedaan. Dat iedereen een andere achtergrond heeft,   zorgt ervoor dat er veel kennis en kunde is binnen het team op verschillende gebieden en dat we veel van elkaar kunnen leren. Zo heb ik op de SEH en de IC veel ervaring opgedaan met verpleegtechnische handelingen, maar was er in de thuiszorg toch van alles nieuw voor mij. Zo had ik bijvoorbeeld nog nooit een port-a-cath aangeprikt en had ik nog veel te leren over subcutane medicatietoediening.
Iedere nieuwe collega gaat aan de slag met een driedaagse cursus ‘verpleegtechnische vaardigheden’. Voorafgaand aan de praktijklessen, wordt de theorie behandeld middels e-learning. Om je behaalde certificaat te behouden, moet deze cursus iedere drie jaar worden herhaald.

Voor de handelingen die veel voorkomen, blijf je gemakkelijk bekwaam. Wanneer je een handeling nog nooit of langer dan een half jaar niet hebt uitgevoerd, dan moet je ervoor zorgen dat je wordt bijgeschoold en getoetst. Uiteraard kun je er zelf voor zorgen dat je op de hoogte bent van de theorie en de bijbehorende protocollen. Via bedside-teaching leer je onder begeleiding van een ervaren collega de handeling uit te voeren. Het is belangrijk om in je portfolio bij te houden welke handelingen je in de praktijk uitvoert en welke (bij)scholingen je hebt gevolgd.

Voor handelingen die weinig voorkomen, moet er per keer worden geïnventariseerd of er voldoende bekwaamheid is binnen het team. Indien dit niet het geval is, dan zal eerst het team moeten worden geschoold. Voor enkele handelingen zijn er aandachtsvelders die jaarlijks worden geschoold en getoetst op de betreffende handeling, zodat zij de kennis en vaardigheden kunnen overbrengen in het team. Ook zijn er aandachtsgebieden die indirect met technisch handelen te maken hebben; denk hierbij aan ICT, contact met huisartsen-ziekenhuizen-leveranciers, digitaal dossier, protocollen, MIC, scholing, enzovoorts.

Het hebben van aandachtsgebieden naast je dagelijkse werkzaamheden binnen TGV, zorgt ervoor dat je steeds blijft leren. En door iedereen te laten doen waar hij/zij goed in is, heeft het hele team daar profijt van en gaat de kwaliteit omhoog!