Wijzigingen in de Raad van Toezicht

PERSBERICHT

Tiel – juli 2019 Met ingang van 1 juli jl. zijn Diny Koreman en Jan Roelofs teruggetreden na hun jarenlange inzet voor de Raad van Toezicht van STMR en Vitras. Ronald Buijs versterkt vanaf 1 juli de raad van Toezicht van Santé Partners. Met ingang van 1 september zal Guus van Montfort de Raad van Toezicht weer op volle sterkte brengen.

Ron Axt, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Ik ben tevreden dat we weer twee uitstekende leden met veel expertise en ruime ervaring in de Zorg kunnen toevoegen aan onze Raad van Toezicht.
1 Januari 2018 is de fusie tussen STMR en Vitras een feit geworden. Dat betekent dat we als organisatie in een nieuwe fase zijn aangekomen waarin we meer schaalgrootte hebben. Die we ook nodig hebben om onze ambities invulling te geven. Juist in deze fase is een kritische, meedenkende en scherpe Raad van Toezicht van grote waarde.

Voorzitter Jan Roelofs heeft maar liefst acht jaar lang invulling gegeven aan zijn taak. We danken hem hartelijk voor zijn toewijding en zorgvuldigheid. De complexiteit van onze zorgorganisatie en de specifieke kenmerken van de maatschappelijke onderneming met zijn vele stakeholders, vereisen kennis en kunde om ruim en reflectief te denken en tegelijkertijd scherp toezicht te houden. De voorzitter moet met de Raad van Toezicht een professioneel toezichtkader bieden zodat de Raad van Bestuur de zorgorganisatie in goede banen kan leiden. We hebben in Guus van Montfort de ideale nieuwe voorzitter gevonden hiervoor. Hij start 1 september aan zijn taak.”

Guus van Montfort is 7 jaar lang lid geweest van brancheorganisatie Actiz. Daarvoor is hij directeur geweest bij (Kiwa) Prismant en bij Achmea Zorg. Hij is ook vele jaren hoogleraar geweest, recent in het vakgebied Zorg, Economie en Medische Technologie aan de Universiteit Twente. Met zijn bedrijfseconomische achtergrond en jarenlange ervaring in Raden van Toezicht is hij als geen ander in staat om het zorgtoneel te overzien en zijn toegevoegde waarde te leveren.

Diny Koreman was ruim 5 jaar lid van de Raad van Toezicht bij Vitras. Axt: “Onze dank voor de overgave en professionaliteit van Diny Koreman in deze periode is groot. Ronald Buijs heeft recent haar plaats in de Raad van Toezicht ingevuld. Als voorzitter van de Raad van Bestuur van een grote zorginstelling in Noord-Holland, brengt hij de dagelijkse praktijk mee. Daarnaast heeft hij ruimte ervaring als toezichthouder bij verschillende organisaties.”

Raad van Toezicht 1 september 2019


In september zal de Raad van Toezicht van Santé Partners weer compleet zijn. In het onderstaande overzicht ziet u wie er zitting heeft in de Raad van Toezicht.

Naam

(Neven)functies

Dhr. A.P.W.P. (Guus) van Montfort

Met ingang van 1 september 2019 voorzitter

Gepensioneerd

Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht en lid Raad van toezicht Sophia Revalidatie/Rijnland (Basalt)

Mw. E.N. (Esther) Blokzijl

Adviseur Blokzijl Interim & Advies

Nevenfuncties: geen

Mw. J.S.D. (Jacqueline) Scheidsbach

Directeur Morado – interim management en organisatie advies

Nevenfuncties: MVO adviesraad voor de RvB van het Zuyderland ziekenhuis

Dhr. R. Buijs

Voorzitter RvB van De Zorgcirkel

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Stichting Kibeo en vice-voorzitter Actiz Kerngroep Revalidatie & Herstel

Mw. M.J. (Martine) Boon

Global Head F&A Education and Engagement bij Rabobank

Nevenfuncties: geen

Mw. M.M. (Myrte) Ferwerda

Directeur/bestuurder van de NSOB


Nevenfuncties: geen

Over Santé Partners

Santé Partners is in de Regio Utrecht en Midden-Gelderland de samenwerkingspartner in jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten. Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving activeren we de kracht van mensen en dragen zo bij aan hun welbevinden en vitaliteit. Dat doen we vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid. Zo geven we vorm aan onze missie; het ondersteunen van mensen zodat zij kunnen leven, wonen en meedoen zoals zij dat willen. Richting onze cliënten bieden wij deze zorg-, hulp en dienstverlening onder de bekende en vertrouwde merken STMR en Vitras. Van verzorging en thuisverpleging, maatschappelijk werk en begeleiding in huis tot jeugdgezondheidszorg en gespecialiseerde verpleging thuis. En is thuis wonen niet meer mogelijk? In onze kleinschalige woonvormen bieden wij zorg in een huiselijke sfeer door betrokken medewerkers. Ook daar voelt het als ‘thuis’!