Maatregelen tegen verspreiding coronavirus

Tiel, 9 april 2020

Let op: deze informatie kan, in verband met de snelle landelijke ontwikkelingen, op elke moment aangepast worden.

Het coronavirus is ingrijpend op vele fronten. De maatregelen die genomen zijn door de overheid kunnen grote impact hebben op u en uw naasten en natuurlijk ook op ons als organisatie. 
Santé Partners doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van het RIVM. Voor alle vragen en antwoorden verwijzen we u dan ook naar de website van het RIVM.

Vanwege de onvoorspelbaarheid van de zorgvraag in deze coronacrisis kan het voorkomen dat uw zorg op een ander tijdstip komt dan is afgesproken. Uiteraard houden we u hier zo goed mogelijk van op de hoogte. We hopen op uw begrip hiervoor.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Zoals bekend is er landelijk een groot tekort aan beschermingsmiddelen. We weten en begrijpen dat onze cliënten en collega’s (voornamelijk in de thuiszorg en bij de woonzorgcentra) zich zorgen maken over hun gezondheid en veiligheid. 

Veiligheid  
In onze werkwijze volgen we de adviezen van RIVM en GGD nauwgezet. Het welzijn van onze cliënten en medewerkers staat voorop bij alles wat we doen. Zoals bekend is er landelijk een groot tekort aan beschermingsmiddelen moeten ook wij zorgvuldig omgaan met de beschermingsmiddelen die we ter beschikking hebben. We zetten deze altijd in volgens de landelijke richtlijnen die opgesteld zijn door het RIVM.

Thuiszorg
Voor thuiszorgcliënten geldt: de zorg gaat gewoon door. Onze medewerkers weten goed op welke ziekteverschijnselen ze bij zichzelf en bij u moeten letten en hoe ze eventueel moeten handelen. Wij geven geen handen en gebruiken beschermingsmiddelen zodra dit noodzakelijk is. Overigens is de huisarts de eerstaangewezen persoon om specifieke vragen te beantwoorden. Ook verwijzen wij naar het publieksinformatienummer: 0800-1351.

Hebt u gezondheidsklachten die op corona kunnen wijzen, neem dat contact op met de huisarts. Informeer ook uw vaste zorgverlener van Santé Partners, zodat we u hierin kunnen ondersteunen en hier met persoonlijke beschermingsmiddelen rekening mee kunnen houden.

Zorgcentra

Op basis van de richtlijnen van het RIVM en de overheid hebben wij het besluit genomen om in principe geen bezoek meer toe te laten. Wij begrijpen dat deze keuze erg ingrijpend is. Het druist in tegen de openheid en toegankelijkheid die wij normaal gesproken bieden op onze locaties. We moeten in deze moeilijke tijd echter kiezen voor het belang en de gezondheid van al onze cliënten waarvoor wij zorgdragen.

Consultatiebureaus
Kom niet naar afspraken of inloopspreekuren op de consultatiebureaus wanneer u of uw kind last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts (hoger dan 38 graden).
Eén dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kunt u het normale leven weer oppakken. Ook kunt u dan weer naar een afspraak of inloopspreekuur op het consultatiebureau komen.

Medewerkers
Uiteraard informeren wij ook dagelijks onze medewerkers. Indien een of meerdere medewerkers van ons besmet raken, volgen wij de richtlijnen van de GGD/huisarts.

Wat kunt u verder zelf doen? Het is belangrijk enkele hygiënemaatregelen in acht te nemen:
Was de handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van de ellenboog
Gebruik papieren zakdoekjes

Samen sterk
Een crisis als deze kunnen we alleen aan als we samenwerken. Als thuiszorgorganisatie voelen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ziekenhuizen te ondersteunen met de stroom aan coronapatiënten. Wij nemen coronapatiënten daarom ten allen tijde in zorg, mits we voldoende beschermingsmiddelen en capaciteit  hebben.  

Tot slot
Dit coronavirus raakt iedereen, ook u. Misschien maakt u zich zorgen over uw gezondheid of de gezondheid van uw naasten. Misschien voelt u zich eenzaam, nu sociale contacten zeer beperkt zijn. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Weet dat onze medewerkers, uw zorgverlener(s) en wij als organisatie er alles aan doen om hier samen zo goed mogelijk doorheen te komen.

Vragen
Hebt u toch nog vragen? Dan kunt u tussen 8.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met onze Klantenservice: 0900-8433.