Thuiszorg gaat door tijdens coronacrisis

De coronacrisis raakt vooral kwetsbare mensen hard. Deze crisis is nog lang niet voorbij en deze mensen hebben onze hulp hard nodig, juist nu. Vanuit de thuiszorg stellen we, als Santé Partners (STMR en Vitras), dan ook alles in het werk om u de zorg te blijven leveren, zoals u van ons gewend bent. Alleen in uiterste gevallen, bijvoorbeeld vanwege een onoverkoombaar tekort aan personeel of beschermingsmiddelen, passen we de zorg aan. Op dit moment hebben we gelukkig voldoende personele capaciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, waardoor we thuiszorg kunnen blijven leveren.

In deze brief naar cliënten kunt u meer lezen over hoe wij omgaan met het coronavirus in de thuiszorg.