Wij zijn er voor u

Tiel, 17-04-2020

Het coronavirus is ingrijpend en raakt iedereen op vele fronten. Maakt u zich (grote) zorgen over uw gezondheid of die van uw naaste(n)? Heeft u behoefte aan een luisterend oor, zit u in de knel of voelt u zich extra gespannen? We geven u de juiste aandacht, begeleiding en ondersteuning. Misschien niet altijd op de manier zoals we dat deden voor de crisis. Maar we helpen u wél via andere vormen en kijken samen naar de best passende oplossing. Juist nu!

Blijf niet rondlopen met uw vragen en/of problemen.
Bel 0900 - 8433
Bent u klant? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.

Hoe zijn we er voor u en/of uw naasten in deze coronacrisis?

Alternatieve ontmoetingen en dagbestedingen
Onze dagopvang en ontmoetingscentra voor ouderen zijn gesloten. We begrijpen dat dit voor u en uw naasten ingrijpend kan zijn. Daarom zijn we er dagelijks voor u door alternatieve ontmoetingen en activiteiten te organiseren. Denk aan het maken van een wandeling, het doen van boodschappen of een bezoek thuis en telefonisch contact met mantelzorgers. Mits het kan en mag natuurlijk.

Praktische hulp voor als u er zelf (even) niet uitkomt
We helpen daar waar u als inwoner of gezin er zelf (even) niet uitkomt. We zorgen er met u voor dat u zoveel mogelijk in uw ritme blijft en een goede structuur houdt in uw leven. We bieden een luisterend oor en handvatten om uw problemen aan te pakken. We zorgen samen voor een veilige leef- en thuissituatie. Als het mag en kan bezoeken we u thuis. Als dit niet kan, bestaat de mogelijkheid om af te spreken op een locatie waar meer ruimte is (buiten, op kantoor). We houden dagelijks sowieso contact via de telefoon, beeldbellen, appen en/of mailen. We kijken hierbij nadrukkelijk naar wat past in uw situatie.

Hulp bij financiën
Komt u als particulier of cliënt in financiële problemen door de coronacrisis of heeft u hulp nodig bij uw financiën? Betaalt uw werkgever bijvoorbeeld alleen uw contracturen uit, terwijl u voorheen meer uren werkte? Bent u uw baan verloren of mag u niet thuis werken, maar neemt uw werkgever niet de benodigde maatregelen? U kunt zich bij ons aanmelden. We helpen u zoveel mogelijk telefonisch en/of via e-mail verder. Als het nodig is, zijn ook fysieke afspraken mogelijk. Voor bestaande cliënten blijven we gewoon uw aanspreekpunt voor het budgetbeheer en schuldregelingen.

Uw thuissituatie als gezin weer onder controle

Vanuit het School Maatschappelijk Werk, de Jeugdgezondheidszorg en het Maatschappelijk (Jeugd)Werk zien en merken we dat veel gezinnen de thuissituatie tijdens deze coronacrisis niet altijd onder controle hebben. Iedereen is meer thuis, er is minder afleiding, schoolopdrachten moeten gemaakt worden, kinderen en jongeren zijn meer op zichzelf aangewezen en het werk moet doorgaan. Dit kan ingewikkeld zijn. Loopt u hierin tegen problemen aan en heeft u behoefte aan ondersteuning? Onze medewerkers zijn er voor u en bellen met ouders en kinderen. We luisteren naar uw verhaal, stellen de juiste vragen en geven u advies.

Ondersteuning bij opvoeding
We begrijpen heel goed dat een tijd als deze zorgt voor extra uitdagingen in de opvoeding. Daarom zijn we er juist nu om u te ondersteunen in de opvoeding van uw kinderen. Onze medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg en het Maatschappelijk (Jeugd)Werk stellen gerichte vragen en nemen regelmatig telefonisch contact op om te achterhalen wat u nodig heeft. Wanneer er extra ondersteuning in de opvoeding nodig is, kunt u een beroep doen op onze maatschappelijk (jeugd)werkers of schoolmaatschappelijk werkers. Indien nodig kunnen we op locatie of bij u thuis afspreken.

Wat als uw thuissituatie onveilig is/wordt?
Zit u in een situatie waarin de spanning oploopt, dan zijn er medewerkers om hierover met u te praten. U kunt contact opnemen met onze Klantenservice. Zij kunnen u in contact brengen met één van onze medewerkers. Bent u slachtoffer of getuige van huiselijk geweld? Meld u het dan. Bij spoed, bel de politie: 112. Wilt u erover praten? Dat kan bij: Veilig Thuis 0800-2000 (gratis). Of bel met ons. We bieden een luisterend oor en kunnen helpen bij het oplossen van het probleem. Als u zich zorgen maakt over een gezin in uw omgeving, meld u dit dan bij Veilig Thuis (0800-2000). Dit kan ook anoniem. In deze Coronacrisis moeten we oog hebben voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Omdat we thuis moeten blijven, zitten we elkaar dichter op de lip. Spanningen in het gezin kunnen oplopen. Doordat kinderen niet meer naar school gaan en hulpverleners lang niet altijd meer bij mensen thuis komen, zien we signalen van huiselijk geweld minder.

Psychosociale ondersteuning bij kleine of grote vragen
Ervaart u door deze coronacrisis kleine en/of grote psychische en sociale problemen? Maakt u zich bijvoorbeeld zorgen over uw gezondheid of die van uw dierbaren, toekomst, werk, opleiding of financiën? Kunt u niet naar een dierbare die ziek is en levert dat gevoelens van onzekerheid, spanning en eenzaamheid op? Is een dierbare overleden (aan het coronavirus) en kunt u niet naar de uitvaart? Medewerkers staan met hun kennis en ervaring klaar voor u met psychosociale ondersteuning. We zijn er voor u telefonisch of via beeldbellen. Als het wenselijk is, mag en kan, maken we een afspraak om elkaar te zien.

Ondersteuning bij pasgeborenen en jonge kinderen
Voor u als ouder van een pasgeboren kindje en/of jonge kinderen is dit een spannende tijd. Er zijn veel onzekerheden. Vinden de consulten nog wel plaats? Hoe zit het met de vaccinatie? Gaat de hielprik nog wel door? We hebben alles voor u uiteen gezet op een aparte website. Klikt u dus hier voor meer informatie.

Uw gezondheid en welzijn staan voorop
Onze professionals weten welke maatregelen ze moeten nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Uw gezondheid en welzijn en dat van onze medewerkers staat voorop bij alles wat we doen. In onze werkwijze volgen we de adviezen van het RIVM en de GGD dan ook nauwgezet.

Contact
Heeft u momenteel vragen of (extra) hulp nodig? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon.
Heeft u die niet, neem dan contact op met de Klantenservice: 

0900 - 8433

We zijn er voor u, juist nu!

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen we u naar de website van het RIVM of naar het publieksinformatienummer: 0800-1351.