Inspectierapport De Bloementuin; alles op groen en grote complimenten

Op 4 augustus jl. is de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) op bezoek geweest bij Santé Partners. Van dat bezoek is nu ook het inspectierapport gepubliceerd. Maar bovenal zijn we heel trots op dit rapport.
 
In de terugkoppeling op het einde van de dag was de inspectie duidelijk: hele grote complimenten voor De Bloementuin. Wat hen met name opviel was het persoonsgericht werken. De collega’s doen er alles aan om écht aan te sluiten op het levensverhaal van de cliënten. Van een sherry in de avond, omdat iemand dat gewend is, tot de benadering van iemand met een specifiek beroep. Ook de kwaliteit van de zorgplannen was erg hoog.

De inspectie was positief over de wijze waarop we met gastvrouwen werken op de locaties en de pilot die we doen om gastvrouwen in te zetten voor lichte ondersteunende zorgtaken. Er waren ook complimenten over de zaken die we op organisatieniveau aanpakken (Santé Partners-breed). Zoals de centrale commissie kwaliteit en een centraal verbeterregister waar we achter de schermen nu hard aan werken. De IGJ: “Dit is een rapport met alles op groen.”

Anne-Marie Laeven en Jef Mol (RvB): “We zijn heel erg trots op deze terugkoppeling. We maken als Santé Partners mooie stappen in het verder werken aan kwaliteit en veiligheid. In het bijzonder bedanken we natuurlijk alle collega’s van De Bloementuin. Maar we wéten dat dit op allerlei plekken in de organisatie dag in dag uit gebeurt. Dat de IGJ daar nu zo lovend over is zien we als een compliment aan alle collega’s bij Santé Partners!”.

Download het inspectierapport

Lees meer over wonen met dementie in De Bloementuin