Uitkomen met Inkomen

Hoe voorkomt u dat u rood staat aan het einde van de maand? Hoe krijgt u weer greep op uw budget? De cursus Uitkomen met inkomen leert u verschillende manieren om goed met uw geld om te gaan.

Begrijpt u nooit waar uw geld blijft? Komt u aan het eind van de maand altijd wat geld tekort? Of komt u bijvoorbeeld door verlies van werk in andere financiële omstandigheden terecht? In deze cursus leert u weer greep te krijgen op uw financiën.

Onder begeleiding van twee maatschappelijk werkers leert u een eigen systeem te maken om goed overzicht op uw inkomen en uitgaven te houden. U krijgt meer greep op uw budget door vast te stellen wat u per week of maand aan huishoudgeld te besteden heeft. U maakt bewuste keuzes over uw geldbesteding en onderzoekt uw mogelijkheden om uw inkomsten te verhogen.  Er is voldoende gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers. Hierbij is respect voor elkaars wijze van leven ons uitgangspunt is. Tijdens de cursus krijgt u soms een huiswerkopdracht mee.

Cursusopzet

De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. Het bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Er kunnen maximaal 12 deelnemers aan de cursus deelnemen.

Datum en locatie

Deze cursus start bij voldoende aanmeldingen.

Overige informatie

De cursus is voor inwoners van het werkgebied van STMR, aan deelname aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Download hier de flyer.

Aanmelden

U kunt zich voor deze training aanmelden bij het algemeen maatschappelijk werk of het sociale wijkteam van de gemeente waar u woont. Dit hangt af van de afspraken die hierover binnen uw gemeente zijn gemaakt. Vragen hierover? Neem contact op met onze klantenservice 0900-8433.

Persoonlijk contact?

Voor al uw vragen, bel met onze klantenservice. Wij staan u graag te woord.

0900-8433