Themabijeenkomsten Opvoeden en opgroeien

U bent als ouder dagelijks bezig met de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). Meestal gaat dit vanzelf maar soms is het wat minder vanzelfsprekend. U loopt tegen bepaalde situaties aan waarmee u moeilijk raad weet, vraagt zich bijvoorbeeld af of het gedrag van uw kind past bij zijn leeftijd en of dit ook bij andere kinderen voorkomt. Of u twijfelt aan uw eigen rol en houding als ouder. Als u behoefte heeft aan meer informatie over een bepaald opvoedthema is een groepsbijeenkomst een geschikte manier om meer te horen over een onderwerp én om ervaringen uit te wisselen met andere ouders met kinderen in dezelfde leeftijd. Vaak is dat laatste erg waardevol, u komt in contact met andere ouders en leert op die manier van elkaar.

STMR is kernpartner in het Centrum voor Jeugd en Gezin in het werkgebied Rivierenland. Vanuit het CJG kunnen we themabijeenkomsten organiseren over opvoeden en opgroeien. Mogelijke onderwerpen zijn zindelijkheid, peuterpuberteit, eetgedrag, het belang van spelen, sociale media en kinderen, regels en grenzen, aandacht geven enzovoort. De bijeenkomsten worden geleid door een professional die ervaren is met groepsprocessen. Zo mogelijk betrekken we ook andere professionals uit het CJG bij de uitvoering en werken we samen om de bijeenkomst interactief en informatief op te zetten. U kunt als ouder of als groep ouders aangeven als u interesse heeft in een bijeenkomst. Uw vraag sluiten wij kort met het CJG in uw gemeente. Ook het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of instelling in uw gemeente kan een bijeenkomst aanvragen voor een groep ouders. U kunt zelf een onderwerp kiezen maar wij kunnen ook adviseren over mogelijke onderwerpen.

De bijeenkomst duurt 1,5 tot 2 uur en kan plaatsvinden in de ochtend, middag of avond. Een bijeenkomst bestaat uit een korte inleiding op het onderwerp. Daarna wordt het thema door middel van verschillende (interactieve) werkvormen met de aanwezige ouders besproken. Er is altijd voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.  

Datum, locatie en voorwaarden

De thema-bijeenkomsten vinden plaats op de CJG-locatie of op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school of instelling. De ruimte moet geschikt zijn voor een groepsbijeenkomst. Soms zijn hulpmiddelen nodig, deze (beamer, scherm, dvd, flap-over) dienen in dat geval aanwezig te zijn, alsmede koffie/thee voor de cursusleiding en de ouders.

De datum van de bijeenkomst wordt in overleg vastgesteld. U zorgt zelf voor de werving van een groep deelnemers.  Wij kunnen u eventueel ondersteunen bij het maken van een wervingsposter. De bijeenkomst gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Tijdens de bijeenkomst is iemand namens de organisatie of locatie aanwezig voor het goede verloop.

Kosten

De kosten voor een bijeenkomst zijn op aanvraag. Wij bieden graag een offerte aan.

Sommige gemeenten in het werkgebied van de STMR dragen bij aan de financiering. Informeer of uw aanvraag voor een themabijeenkomst valt onder deze subsidieregeling en dan gratis is.

Extra informatie

Denkt u er over een themabijeenkomst te organiseren? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Persoonlijk contact?

Voor al uw vragen, bel met onze klantenservice. Wij staan u graag te woord.

0900-8433

Meld hier uw suggestie

Uw suggesties zijn altijd welkom.
Mail ons gerust!