Training - De Balans Opmaken

Schulden staan nooit op zichzelf. In deze cursus ligt de nadruk niet op de technische kant van de schulden, maar op de menseljke kant ervan. Een collectieve aanpak om de eigen kracht van mensen met schulden te vergroten:
Hoe ga ik om met de stress die schulden met zich meebrengen?
Welke houding kies ik richting instanties?
Hoe zeg ik mijn kind dat hij dat dure cadeau niet krijgt?
Hoe blijf ik gemotiveerd om de verantwoordelijkheid voor mijn schulden te blijven nemen?
Hoe kan ik mensen uit mijn eigen omgeving betrekken om deze moeilijke tijd door te komen?

Voor wie

Voor mensen met schulden.

De training 'De balans opmaken' is alleen beschikbaar voor inwoners van de gemeenten Doesburg, Zevenaar, Duiven en Overbetuwe.

Kosten

U kunt gratis deelnemen aan deze cursus.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich voor deze training aanmelden bij het algemeen maatschappelijk werk of het sociale wijkteam van de gemeente waar u woont. Dit hangt af van de afspraken die hierover binnen uw gemeente zijn gemaakt. Vragen hierover? Neem contact op met onze klantenservice 0900-8433.