Verder na verlies van een dierbare

Deze groep is bedoeld voor mensen die minimaal 6 maanden geleden een dierbare zijn verloren. Onderwerpen die tijdens de gespreksgroep aan de orde komen zijn: het afscheid, de emoties, omgaan met de omgeving, zingeving en de toekomst.

Met deze gespreksgroep helpen wij u het leven weer op te pakken en het verlies een plek te geven. Samen met anderen die in eenzelfde situatie zitten. Als u uw ervaringen wilt delen met anderen en behoefte heeft aan steun, nodigen wij u uit deel te nemen.

U kunt zich voor deze groep aanmelden bij het algemeen maatschappelijk werk of het sociale wijkteam van de gemeente waar u woont. Dit hangt af van de afspraken die hierover binnen uw gemeente zijn gemaakt. Vragen hierover? Neem contact op met onze klantenservice 0900-8433.