Wonen

Het runnen van een eigen huishouden is een intensieve taak. Het is dan ook goed voor te stellen dat u dat door lichamelijke of geestelijke ongemakken op den duur gedeeltelijk uit handen wilt geven. Maar tegelijkertijd wilt u wel zelf blijven bepalen hoe u uw leven inricht. In de woonzorgcentra en woonvoorzieningen van STMR bepalen de bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven. Wij ondersteunen daar waar noodzakelijk en respecteren de wensen van iedere individuele bewoner. Zo blijft u zelf de touwtjes in handen houden.

Wonen met zorg en services

Door middel van arrangementen, inzet van (thuis)technologie en onze goede zorg, creëren we op verschillende locaties in Rivierenland een beschutte omgeving. Eigentijdse woonlocaties voor senioren met een duidelijke scheiding tussen wonen en zorg.

Voor mensen met dementie waarvoor thuis wonen niet meer mogelijk is, bouwt STMR speciale woonlocaties. In die woonlocaties is er aandacht voor het welzijn van de bewoners en wordt zorg geleverd in een huiselijke sfeer.

Altijd een (t)huis

Met de ontwikkeling van nieuwe woongebouwen hebben we het niet meer over opname, maar over verhuizen. Men verhuist naar een veilige woning in een beschermde/beschutte woonomgeving. Woonconcepten zijn er in verschillende varianten, die al dan niet in combinatie kunnen worden gerealiseerd. Santé Partners kent straks twee woonconcepten: Wonen met een Plus en Beschermd Wonen. Deze woonbeleving kunt u lezen in ons visiedocument. 

Kwaliteit

Ons kwaliteitsverslag over 2020 is klaar. Het jaar 2020 was een moeilijk jaar. Een emotioneel zwaar jaar dat van onze cliënten en medewerkers enorme flexibiliteit vereiste. In het eerste kwartaal zijn we aan de slag gegaan met de realisatie van onze plannen. In maart 2020 veranderde echter alles en moesten we de deuren noodgedwongen sluiten en richtten we ons volledig op het beschermen van onze cliënten en medewerkers. Daarbij ging alle aandacht uit naar het zo goed mogelijk ondersteunen van onze cliënten en het continueren van de zorgverlening in ongekende omstandigheden. We zijn trots op wat we in 2020 hebben kunnen betekenen voor onze cliënten. In het kwaliteitsverslag 2020 kunt u lezen hoe wij in 2020 uitvoering hebben gegeven aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

- Kwaliteitsverslag Verpleeghuiszorg 2020

- Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg 2021

Bel ons gerust

Er is veel mogelijk om zelfstandig te blijven wonen met zorg en ondersteuning van STMR. Heeft u hierover vragen, voor uzelf of voor een naaste? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice via 0900-8433.

 

Persoonlijk contact?

Voor al uw vragen, bel met onze klantenservice. Wij staan u graag te woord.

0900-8433

Zorg en locaties bij u in de buurt

Zoek op postcode of plaats