Klacht of verbetering?

STMR zet zich in om de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wanneer u ontevreden bent, bespreekt u dit zo mogelijk in eerste instantie met de betrokken zorgverlener. Uiteraard is het ook mogelijk om uw onvrede direct met de leidinggevende van de zorgverlener of de cliëntvertrouwenspersoon te bespreken.

Daarnaast bestaat er voor u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. STMR doet er alles aan om klachten op een goede manier af te handelen. Een klacht wordt gezien als een signaal waarmee het beleid en de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten verbeterd kan worden.

In het linker menu leest u de definities en hoe afhandeling van klachten in zijn werk gaat. 

Het indienen van een klacht

Bij de medewerker
Uitingen van onvrede of klachten van cliënten komen vaak in eerste instantie terecht bij de medewerker die betrokken is bij de zorg- of dienstverlening aan de cliënt.

Bij de cliëntvertrouwenspersoon
Wanneer de cliënt met de individuele medewerker niet tot een bevredigende oplossing voor de onvrede komt, dan zal de medewerker u wijzen op de mogelijkheid om contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon van STMR is Danny van Stam. U kunt Danny telefonisch benaderen via telefoonnummer 06 - 10 42 71 25 of klik hier om hem te mailen. U heeft ook de mogelijkheid om via onderstaande link een onafhankelijk vertrouwenspersoon in te schakelen: www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning.  

Online
Klik hier om u klacht online in te dienen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Schriftelijk
U kunt een klacht rond uitvoering van Bopz of de Jeugdwet ook rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie van Santé Partners. Voor e-mail klik hier. Per post is ook mogelijk: Santé Partners, t.a.v. Klachtencommissie, Postbus 6063, 4000 HB Tiel.