Definities

Klacht
Een cliëntklacht is een schriftelijke uiting van onvrede met de behandeling of bejegening die door de cliënt als onjuist, onvoldoende of onterecht wordt ervaren over de zorg- en/of dienstverlening door de organisatie en waar de cliënt daadwerkelijk correctie op wenst. Onder zorg- en/of dienstverlening door de organisatie wordt begrepen de zorg- en/of dienstverlening die niet door, maar wel onder verantwoordelijkheid van STMR wordt verleend.

Klager
Een cliënt, de wettelijk vertegenwoordiger, de zaakwaarnemer, de gemachtigde of de nabestaande die een klacht voorlegt.

Clientvertrouwenspersoon
Onze cliënten kunnen terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon* van STMR. De cliëntvertrouwenspersoon kan bemiddelen om een oplossing voor de onvrede of voor de klacht te vinden waar alle partijen tevreden over zijn. Ook kan hij u informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen en u ondersteunen bij het formuleren van de klacht. De cliëntvertrouwenspersoon is niet inhoudelijk betrokken bij de afhandeling van schriftelijke klachten.

* Voor klachten rond jeugdhulp bestaat ook de mogelijkheid om een beroep te doen op de vertrouwenspersoon van de gemeente waarin de klager woonachtig is. Voor klachten omtrent jeugdhulp attenderen we u ook op de folder van Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming.

Klachten onvrijwillige zorg (Wet Zorg en Dwang)
Voor klachten over onvrijwillige zorg, zie Wet Zorg en Dwang.