Kwaliteit

Kwaliteitsverslag 2018 Stichting Santé Zorg STMR

Binnen de woonlocaties van Stichting Santé Zorg STMR wordt ernaar gestreefd dat mensen zo gezond, zo zelfstandig en met het gevoel van thuis kunnen leven. Dit gebeurt in een huiselijke omgeving waar mensen hun leven voort kunnen zetten zoals zij dat gewend zijn, waar hun normen en waarden worden gerespecteerd en men zich prettig voelt. 

In dit verslag legt Stichting Santé Zorg STMR verantwoording af op de voorgenomen ambities die we voornemens waren voor 2018, zoals vastgelegd in het kwaliteitsplan 2018. We gebruiken hiervoor dezelfde indeling als het kwaliteitsplan 2018.

Kwaliteitsverslag 2018 Stichting Santé Zorg STMR

Cliënttevredenheidsonderzoek van STMR

Vanaf 2018 rapporteren we elk kwartaal de belangrijkste resultaten en conclusies vanuit cliënttevredenheidsonderzoek van STMR. Dit omvat waarderingen op ZorgkaartNederland, resultaten uit de tussenevaluaties wijkzorg en overige cliënt- en marktonderzoeken die zijn gedaan.

Belangrijkste algemene conclusies

Conclusies
Inhoud
- Zowel STMR scoort met hun tevredenheidsscores boven het sectorgemiddelde (geldt ook voor alle subvragen van ZorgkaartNederland (ZKN)).
- Onze professionals worden deskundig, alert en vriendelijk bevonden. Verbeterpunten liggen veelal op het gebied van communicatie en het (daardoor) leveren van meerwaarde: een extra contactmoment binnen de 6 weken (voor casemanagers), duidelijk aangeven op welk tijdstip men komt en wat mogelijk is, proactief behoeften uitvragen, doorvragen en dit koppelen aan beschikbare diensten van STMR (cross sell).

Proces
- De tussenevaluatie levert ons veel meer (bulk)informatie op dan ZorgkaartNederland (ZKN), mits goed wordt doorgevraagd. Bij ZKN heeft de cliënt nauwelijks behoefte om achteraf toelichting te geven op matige waarderingen.

Zorgkaart Nederland

 

STMR

Kwartaal 1

 

Gemiddeld cijfer

8,8

Aanbevolen door

98%

Aantal waarderingen

58*


 

Gemiddeld cijfer

9,2

Aanbevolen door

100%

Aantal waarderingen

79**

Per 1/7

 

Overall gemiddeld cijfer

8,7

Aanbevolen door

97%

Aantal waarderingen

476

**Door onvoldoende waarderingen voor de woonlocaties in Q1 en Q2 kan dit niet worden geanalyseerd.

Algemene conclusie

- De totaalwaardering is gestegen. Dit geldt ook voor de subvragen; minste stijging is voor de vraag over ‘medewerkers’. Alle scores liggen boven het sectorgemiddelde.
- In het tweede kwartaal zijn meer waarderingen opgehaald.

Conclusie werkgebieden

Wijkzorg
- Belangrijk voor tevredenheid (komt vaker terug): geduldig/de tijd voor je nemen, deskundig, luisteren goed, vriendelijk, respectvol/in zijn of haar waarde gelaten, zoveel mogelijk rekening houden met wensen, afspraken op tijd.
- Er is prettig contact tussen wijkteam, familie en huisarts.
- Het personeel is met name deskundig in wondzorg.
- Cliënten die een lagere (sub)waardering geven, willen niet in contact met ons komen voor een toelichting daarop.

Woonvormen 
Weinig waarderingen ontvangen. Enkelen zijn ontevreden over de overdracht aan invalkrachten door vertrokken of ziek personeel.

Tussenevaluaties

 

STMR Wijkzorg

STMR Woonvormen

Kwartaal 1

 

 

Tevredenheid over ons

8,7

7,8

Aanbevelen 0-10

8,9 (98% geeft 7 of hoger) 7,9 (89% geeft 7 of hoger)

 

1.085

75

Kwartaal 2

 

 

Tevredenheid over ons

8,7

7,9

Aanbevelen 0-10

8,9 (98% geeft 7 of hoger) 8,0 (91% geeft 7 of hoger)

 

1.212

74

De scores voor de wijkzorg blijven stabiel en hoog. Ook de mate waarin wijkzorgcliënten STMR zouden aanbevelen, is groot.

Conclusies/aanbevelingen
Wijkzorg
- Gewenste verbeteringen in de wijkzorg hebben betrekking op de tijden waarop de zorg wordt geleverd en meer continuïteit in de gezichten die hulp bieden.

Woonvormen
Uit de woonvormen komt een iets breder palet aan relevante verbeterpunten:
- Communicatie over de zorg, de wens meer eenheid in de zorg van medewerkers (dichterbij het zorgplan blijven) en meer zorg specifieke wensen/eigen inbreng.
- Met name in het tweede kwartaal: meer vaste gezichten, betrokkenheid en deskundigheid van medewerkers en zelf de zorgtijd kunnen bepalen.

Eerdere onderzoeken uit 2017

STMR houdt cliënttevredenheid thuiszorg met 8,4 op hoog niveau:
Download de samenvatting van het Cliënttevredenheidsonderzoek thuiszorg 2017 (pdf)
Mantelzorgers waarderen woonvormen STMR met 7,9:
Download de samenvatting van het Cliënttevredenheidsonderzoek van woonvormen 2017 (pdf)

STMR krijgt ook bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
Download het inspectierapport Elisabeth Hof februari 2018 (pdf)
Download het inspectierapport thuiszorg Tiel januari 2018 (pdf)