Uw vertrouwen, onze garantie

Tijdens uw contacten met onze medewerkers worden gegevens genoteerd in het daarvoor bestemde zorgdossier. Dit dossier is eigendom van de stichting. Het dossier wordt bewaard volgens de richtlijnen van ons privacyreglement.

Als u het dossier wilt inzien, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de manager van uw medewerker. Cliënten van verpleging en verzorging hebben hun zorgdossier thuis liggen. Bent u het niet eens met de gegevens, dan hebt u recht op aanvulling of vernietiging. Alleen met uw toestemming kan een afschrift van het dossier of een gedeelte daarvan aan derden worden gegeven.

Al onze medewerkers hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij niets aan buitenstaanders mogen vertellen over zaken die zij van u of uw familie vernemen.

Er zijn uitzonderingen op deze geheimhoudingsplicht. Voor een goede zorgverlening en afstemming van de zorg is werkoverleg met collega’s of met andere hulpverleners zoals huisartsen noodzakelijk. U hebt het recht om te weten welke informatie aan andere hulpverleners wordt doorgegeven. Gegevens over u worden verder nooit zonder toestemming aan anderen dan de betrokken hulpverleners verstrekt.

Lees de privacyverklaring van STMR


Cookiewetgeving

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en eventueel toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van STMR maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Persoonlijke gegevens als uw naam, adres, leeftijd worden niet door een cookie herkend of opgeslagen. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag. Wij gebruiken cookies om de bezoekersaantallen van deze website in kaart te krijgen en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Cookies verwijderen

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website

Persoonlijk contact?

Voor al uw vragen, bel met onze klantenservice. Wij staan u graag te woord.

0900-8433